Açıklamalar

Salgın ve Emekçiler Bakımından Alınması Gerekli Acil Önlemler – Pandemi Açıklaması

Salgın ve Emekçiler Bakımından Alınması Gerekli Acil Önlemler

Çin’de başlayan Covid-19 salgını bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almıştır. Herkesi üzerine düşeni yapmaya, sosyal izolasyonu sağlamaya, sağlık görevlilerince yapılan uyarıları dikkate almaya ve özellikle de dayanışmaya çağırmaktayız. Salgın ile ilgili olarak alınacak önlem paketi 18.03.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yaşlılar için kolonya dağıtımı dışındaki önemlerin emekçi halkımızın güncel sorunlarına çare olmaktan uzak olduğunu ve yalnızca “Rıfat Bey ve arkadaşlarının neşesini yerine getireceğini” düşünmekteyiz. Sermaye çerçevesi dışında kamu kaynakları ile alınması gerekli acil önlem önerilerimizi sıralıyoruz:

Temizlik malzemeleri, maske ve eldiven ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.
Elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ile bireysel kredi ödemeleri askıya alınmalıdır.
Tüm telekomünikasyon hizmetleri ücretsiz ve kesintisiz olarak sağlanmalıdır.
Sosyal izolasyon sağlanması için kontrollü olarak sokağa çıkma uygulamasına geçilmelidir.
Altmış yaş üstü ülkemizde ikamet eden yurttaş, sığınmacı veya göçmen herkesin temel ihtiyaçlarının sokağa çıkmadan karşılanması güvence altına alınmalıdır.
Emekçilerin hak kayıpları yaşamaması garanti altına alınmalıdır. Tüm çalışanlara ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
İşsizlik fonu, işverene finansman sağlamak için kullanılmamalıdır. Tüm çalışanların ücretleri izin süresi boyunca devlet tarafından doğrudan ve kesintisiz olarak sağlanmalıdır.
Stratejik olarak üretime devam edecek tesisler belirlenmeli çalışanların ulaşım ve sağlıklı ortamda çalışmalarına devam etmesi güvence altına alınmalıdır.
Tüm özel sağlık kuruluşları halk sağlığı ilkeleri çerçevesinde yeniden organize edilmeli, kamu ve meslek kuruluşlarının belirleyeceği yöntemler dahilinde kriz dönemi uygulamalarına geçmeli ve ücretli çalışanları devlet güvencesi altında salgın hastalık ile mücadele için organize edilmelidir.
Kamu ve özel sektörde çalışan tüm tecrübeli sağlık personeli ile sendikalar, meslek odaları, güvenlik güçleri ve yerel yönetimler arasında Acil Durum Koordinasyon Komitesi oluşturulmalıdır. Gerekli görülen kaynaklar koordinasyon komitesi tarafından koordine edilmelidir.
Acil Durum Komitesi ile çalışmak üzere meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile Gözlem Ve Denetim Komitesi oluşturularak sürecin insani ve bilimsel koşullar altında sürdürüldüğü izlenmeli ve raporlanmalıdır.
Hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlüler için gerekli önlemler alınmalıdır. Hüküm giymemiş siyasi suçlular ve gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.
Askeri kışlalar için gerekli önlemler alınmalıdır.
Yurt dışında bulunan tüm yurttaşların durumu teyit edilmeli, yurda dönüş ve karantina uygulamalarında insani koşullar sağlanmalıdır.
Sınır kapılarında bekleyen sığınmacıların gereksinimleri karşılanmalıdır. Geçici koruma altındaki herkes için uluslararası organizasyonlar ve ilgili sivil kuruluşların katkıları ile acil durum yöntem ve planı belirlenmelidir. Ülkelerine dönmek isteyen göçmenler için çoklu diyalog ile talebe dayalı geri dönüş süreci başlatılmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu