Demokrasi ve SolDünyaPolitikaToplum ve Siyaset

Ama En Azından Kapitalizm Demokratik ve Özgür Değil mi? – Çeviri: Kemal Büyükyüksel


Öyle görünebilir, ancak gerçek özgürlük ve demokrasi, kapitalizmle uyumlu değildir.

Bu yazı Eric Olin Wright Jacobin için yazdığı yazının Türkçe çevirisidir.

Ama en azından kapitalizm özgür ve demokratik, değil mi? Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok kişi, özgürlük ve demokrasinin ayrılmaz bir şekilde kapitalizmle bağlantılı olduğunu kabul ediyor. Milton Friedman, Kapitalizm ve Özgürlük kitabında, bugüne kadar kapitalizmin her ikisi için de gerekli bir şart olduğunu iddia edecek kadar bile ileri gitti.

Kapitalizmin ortaya çıkışının ve yayılmasının beraberinde bireysel özgürlüklerin muazzam bir şekilde genişlemesini ve nihayetinde daha demokratik siyasi örgütlenme biçimleri için halk mücadelelerini getirdiği kesinlikle doğrudur. Kapitalizmin hem özgürlüğü hem de demokrasiyi temelden engellediği iddiası o zaman pek çok kişiye garip gelecek.

Kapitalizmin bu değerlerin gelişmesini kısıtladığını söylemek, kapitalizmin her durumda özgürlük ve demokrasiye ters düştüğünü iddia etmek değildir. Aksine, en temel süreçlerinin işleyişi yoluyla kapitalizm, hem özgürlük hem de demokrasi açısından asla gideremeyeceği ciddi açıklar üretir. Kapitalizm, belirli sınırlı özgürlük ve demokrasi biçimlerinin ortaya çıkmasını destekledi, ancak bunların daha ileri götürülmesi konusunda çıtayı çok düşük tutuyor.

Bu değerlerin özünde kendi kaderini tayin etme vardır: İnsanların kendi hayatlarının koşullarına mümkün olan en geniş ölçüde karar verebilmeleri gerektiği inancı.

Bir kişinin bir eylemi yalnızca o kişiyi etkiliyorsa, o kişi başka birinden izin almadan o faaliyette bulunabilmelidir. Bu özgürlüğün bağlamıdır. Ancak bir eylem başkalarının hayatlarını etkilediğinde, o zaman bu diğer insanların aktivitede söz sahibi olmaları gerekir. Bu demokrasinin bağlamıdır. Her ikisinde de en büyük endişe, insanların hayatlarının alacağı şekil üzerinde mümkün olduğunca fazla kontrol sahibi olmalarıdır.

Pratikte, bir kişinin yaptığı hemen hemen her seçimin başkaları üzerinde bir etkisi olacaktır. Herkesin kendisini ilgilendiren her karara katkıda bulunması mümkün değildir ve bu kadar kapsamlı demokratik katılımda ısrar eden herhangi bir sosyal sistem, insanlara dayanılmaz bir yük getirir. Bu nedenle, ihtiyacımız olan şey, özgürlük sorunları ile demokrasi sorunları arasında ayrım yapmak için bir dizi kuraldır. Toplumumuzda böyle bir ayrım genellikle özel ve kamusal alan arasındaki sınıra atıfta bulunularak yapılır.

Özel ile kamusal arasındaki bu çizgide doğal ya da kendiliğinden olan hiçbir şey yoktur; sosyal süreçler tarafından inşa edilir ve sürdürülür. Bu süreçlerin gerektirdiği görevler karmaşıktır ve çoğu zaman tartışmalıdır.

Devlet, bazı kamusal/özel sınırları güçlü bir şekilde dayatır ve diğerlerini sosyal normlar olarak onaylanmaya veya feshedilmeye terk eder. Genellikle kamu ve özel arasındaki sınır belirsiz kalır. Tamamen demokratik bir toplumda, sınırın kendisi demokratik müzakereye tabidir.

Kapitalizm, kamusal ve özel alanlar arasındaki sınırı, gerçek bireysel özgürlüğün gerçekleşmesini kısıtlayacak ve anlamlı demokrasinin kapsamını daraltacak şekilde inşa eder. Bunun kolayca anlaşılabileceği beş yol vardır.

1

“Çalış ya da açlıktan öl” özgürlük değildir.

Kapitalizm, servetin özel birikimine ve piyasa yoluyla gelir arayışına bağlıdır. Bu “özel” faaliyetlerden kaynaklanan ekonomik eşitsizlikler kapitalizme içkindir ve filozof Philippe van Parijs’in “gerçek özgürlük” dediği şeyde eşitsizlikler yaratır.

Özgürlükten kastımız ne olursa olsun, “hayır” deme yeteneğini içermelidir. Zengin bir kişi ücret karşılığında çalışmamaya özgürce karar verebilir; bağımsız bir geçim kaynağı olmayan fakir bir insan için bu mesele bu kadar kolay olamaz.

Ancak özgürlüğün değeri bundan daha derine iner. Aynı zamanda, kişinin yaşam planları üzerinde olumlu hareket etme yeteneğidir – sadece bir cevabı değil, sorunun kendisini de seçebilmektir. Varlıklı ebeveynlerin çocukları kariyerlerini ilerletmek için ücretsiz staj yapabilirler; fakir ebeveynlerin çocukları yapamaz.

Kapitalizm bu anlamda birçok insanı gerçek özgürlükten mahrum eder. Bolluğun ortasında yoksulluk, maddi kaynaklar ile kendi kaderini tayin için ihtiyaç duyulan kaynaklar arasındaki doğrudan bir denklem nedeniyle var olur

2

Kapitalistler karar verir.

Kapitalizmde kamusal ve özel alanlar arasındaki sınırın çizilme şekli, çok sayıda insanı etkileyen önemli kararları demokratik denetimden dışlar. Sermayenin özel mülkiyetine eşlik eden belki de en temel hak, kesinlikle kişisel çıkar temelinde yatırım yapmaya ve yatırımdan çekilmeye karar verme hakkıdır.

Bir şirketin üretimi bir yerden başka bir yere taşıma kararı, her iki yerde de herkesin hayatında radikal bir etki yaratsa da özel bir meseledir. Gücün özel kişilerin elinde toplanmasının kaynakların verimli bir şekilde tahsisi için gerekli olduğu iddia edilse bile, bu tür kararların demokratik kontrolden dışlanması, sermaye sahipleri dışında herkesin kendi kaderini tayin etme kapasitesini açık bir şekilde azaltmaktadır.

3

Dokuzdan beşe zorbalıktır.

Kapitalist firmaların işyeri diktatörlükleri olarak örgütlenmelerine izin verilir. Bir işletme sahibinin gücünün önemli bir bileşeni, çalışanlara ne yapacaklarını söyleme hakkıdır. İş sözleşmesinin temeli budur: iş arayan, ücret karşılığında işverenin emirlerine uymayı kabul eder.

Elbette bir işveren, işçilere önemli ölçüde özerklik vermekte de özgürdür ve bazı durumlarda bu, işi kâr maksimizasyonu elde etmek için organize etmenin bir yoludur. Ancak böyle bir özerklik, sahibinin keyfine göre verilir veya verilmez. Hiçbir sağlam kendi kaderini tayin hakkı anlayışı, özerkliğin seçkinlerin özel tercihlerine bağlı olmasına izin vermez.

Kapitalizmin bir savunucusu, patronun kuralından hoşlanmayan bir işçinin her zaman işi bırakabileceğini söyleyebilir. Ancak işçiler tanımları gereği bağımsız bir geçim araçlarından yoksun olduklarından, işten ayrılırlarsa yeni bir iş aramak zorunda kalacaklar ve mevcut istihdam kapitalist firmalarda olduğu ölçüde, yine de bir patronun diktelerine tabi olacaklardır.

4

Hükümetler özel kapitalistlerin çıkarlarına hizmet etmek zorundadır.

Büyük yatırım kararları üzerindeki özel kontrol, kamu otoriteleri üzerinde kapitalistlerin çıkarlarına uygun kurallar koymaları için sürekli bir baskı yaratır. Yatırımdan çekilme ve sermaye hareketliliği tehdidi, her zaman kamu politikası tartışmalarının arka planında yer alır ve bu nedenle, ideolojik yönelimleri ne olursa olsun politikacılar, “iyi bir iş ortamı”nı sürdürme konusunda endişelenmek zorunda kalırlar.

Bir yurttaş sınıfı diğerlerine göre önceliğe sahip olduğu sürece, demokratik değerler boştur.

5

Seçkinler siyasi sistemi kontrol eder.

Son olarak, zengin insanlar siyasi güce diğerlerinden daha fazla erişime sahiptir. Zenginliğe dayalı siyasi güç eşitsizliği bazı ülkelerde diğerlerinden çok daha fazla olmasına rağmen, tüm kapitalist demokrasilerde durum böyledir.

Bu daha fazla erişim için özel mekanizmalar oldukça çeşitlidir: siyasi kampanyalara katkılar; lobicilik çabalarını finanse etmek; çeşitli türden seçkin sosyal ağlar; ve doğrudan rüşvet ve diğer yolsuzluk biçimleri.

Amerika Birleşik Devletleri’nde özel kaynakları siyasi amaçlarla kullanma yetenekleri üzerinde anlamlı bir kısıtlamayla karşılaşmayanlar yalnızca zengin bireyler değil, aynı zamanda kapitalist şirketlerdir. Siyasal iktidara bu farklı erişim, demokrasinin en temel ilkesini geçersiz kılar.


Bu sonuçlar, bir ekonomik sistem olarak kapitalizme özgüdür. Bu, kapitalist toplumlarda bazen hafifletilemeyecekleri anlamına gelmez. Farklı zamanlarda ve yerlerde, kapitalizmin özgürlük ve demokrasi deformasyonunu telafi etmek için birçok politika uygulandı.

Kamu ve özel sektör arasındaki katı sınırı aşındıracak şekillerde özel yatırımlara kamu kısıtlamaları getirilebilir; güçlü bir kamu sektörü ve aktif devlet yatırımı biçimleri sermaye hareketliliği tehdidini zayıflatabilir; seçimlerde özel servetin kullanımına ve siyasi kampanyaların kamu finansmanına ilişkin kısıtlamalar, zenginlerin siyasi iktidara ayrıcalıklı erişimini azaltabilir; iş hukuku, hem siyasi arenada hem de işyerinde işçilerin kolektif gücünü güçlendirebilir; ve çok çeşitli refah politikaları, özel servete erişimi olmayanların gerçek özgürlüğünü artırabilir.

Siyasi koşullar uygun olduğunda, kapitalizmin antidemokratik ve özgürlüğü engelleyen özellikleri hafifletilebilir, ancak ortadan kaldırılamaz. Kapitalizmi bu şekilde evcilleştirmek, dünya çapında kapitalist ekonomilerde sosyalistler tarafından savunulan politikaların temel amacı olmuştur.

Ancak özgürlük ve demokrasi tam olarak gerçekleştirilecekse, kapitalizm sadece evcilleştirilmemelidir. Aşılmalıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu