Emek, Dijitalleşme ve GelecekToplum ve Siyaset

Kamusal Geniş Bant İnternet Bir Lüks Değildir – Bir Gerekliliktir – Çeviri: Yusuf Can

Herkesin yüksek hızlı internete ihtiyacı var. Ama özel şirketler bunu asla sağlamayacak. Çözüm: İnternet altyapısını kamu tarafından finanse edilen ve sendikal çalışanlar tarafından inşa edilen bir kamu hizmeti olarak ele almak.

Paul Prescod’un Jacobin’de yayımlanan röportajının Türkçe çevirisidir. İzinle İVME Hareketi tarafından yayınlanmıştır.

COVID-19 salgını sırasında okullar sanallaştıkça ve iş hayatı evlere kaydıkça, dijital teknoloji altyapısına olan ihtiyacımız iyice belirginleşti. Diğer birçok alanda olduğu gibi bu alanda da pandemi ciddi eşitsizlikleri ortaya çıkardı. Bu ülkedeki (ABD) dijital eşitsizlikler zaten iyi biliniyor ve belgeleniyordu, ancak sonuçları artık göz ardı edilemez durumda. Geniş bant erişimi ve istikrarlı bir internet bağlantısı olmadan, topluma tam olarak katılma yeteneğimiz önemli ölçüde kısıtlanmakta. Zoom üzerinden öğrenmeye çalışan öğrenci, uzaktaki bir sevdiğiyle bağlantı kurmaya çalışan yaşlı, iş başvurusunda bulunan işsiz ve rotasını hesaplayan UPS sürücüsü yüksek hızlı genişbanta ihtiyaç duyuyor.

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde 44 milyon hane, erişim veya satın alınabilirlik sorunları nedeniyle standart bir geniş bant bağlantısına sahip değil. Omicron varyantının gelişi, daha fazla sokağa çıkma yasağı ve evde kalma emirlerini beraberinde getiriyor ve bununla birlikte, günlük hayatımızda dijital altyapıya olan bağımlılığımızın artmasını da.

Geniş bant internet, evrensel erişime açık temel bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı. Ancak, büyük internet sağlayıcılarının kırsal ve düşük gelirli topluluklarda geniş bant altyapısı oluşturması kârsız bir iş. Pazar rekabeti bize ihtiyacımız olan geniş bant altyapısını sağlamayacak; Eyalet ve federal hükümetlerin, yüksek hızlı interneti gerçekten evrensel hale getirmek için adım atması gerekiyor.

Geniş Bantı Daha İyi İnşa Edin

Geçmişte, Amerika İletişim İşçileri (CWA) bu gerçeği fark etmiş ve buna göre hareket etmişti. CWA, telekomünikasyon endüstrisinde yüksek hızlı internet için gerekli altyapıyı kuran on binlerce işçiyi temsil ediyor.

Biden Yönetimi, geniş bant altyapısına 65 milyar dolar tahsis eden ve partizan olmayan bir altyapı paketi için kampanya yürütürken, CWA 2021 yazında “Geniş Bantı Daha İyi İnşa Edin” kampanyasını başlattı. Kampanyanın amacı yalnızca tüm Amerikalıların uygun fiyatlı ve güvenilir olmasını sağlamak değildi. Bu süreçte sendikal hakların korunduğu işlerinin yaratıldığından emin olmak da istenmişti.

“Pandemi bize bir şey öğrettiyse, o da herkesin genişbanta ihtiyacı olduğu. Elektrik veya su gibi.” dedi CWA başkanı Chris Shelton bir basın açıklamasında. “Ancak Kongre, hızlı para kazanan ve kasabayı atlayan düşük ücretli taşeronlarla değil, deneyimli, eğitimli sendikalaşmış işçileriyle işin doğru yapıldığından emin olmalı.”

Sol Adaylar Evrensel Geniş Bant Destekçisi Olmalı

Sendika, geniş bant inşaatı için federal fon alan şirketlerin işi taşeronlaştırmasını yani sendika işlerini baltalamak ve endüstri standartlarını düşürmek için kullanılan bu taktiği yasaklayan hükümler için savaştı ve kazandı. Kutlanan bu küçük zaferin, bu ülkedeki geniş bant altyapısının ve sendikalı işlerinin geleceği için büyük etkileri olabilir.

CWA sadece özel iktidar koridorlarında bu mevzuat için kulis yapmadı; mücadeleyi halka taşıdılar. Sendika, üyelerini örgütlemek, daha geniş halkı eğitmek ve seçilmiş yetkililere lobi yapmak için “Geniş Bant Tugayı” liderleri yarattı. Ayrıca, üyelerinin yaptığı önemli işleri vurgulayan bir TV ve dijital reklam kampanyasına önemli miktarda kaynak ayırdılar.

‘Build Broadband Better’ kampanyası, sorunlarını halkın refahı ile içkinleştiren ve yol gösterici olan bir özel sektör işgücünün biraz da nadir bir örneği. Genellikle, daha yaygın ve kolay olanı, kamu sektörü sendikalarının mücadelelerini halka sundukları hizmetlerin kalitesiyle içkin hale getirmeleri olarak kabul edilir.

Ancak özel sektör çalışanlarının da kamu desteğine ihtiyacı var ve daha fazla sendikanın, sendikalı çalışanlar ile çoğunlukla sendikasız olan genel halk arasındaki engeli aşmak için stratejiler geliştirmesi elzem. Evrensel geniş bant, tüm çalışan insanların arkasında durabileceği birleştirici bir konu.

Alt Yükleniciler Ağı

CWA, taşeron kullanımının işçiler için güvenlik ve müşteriler için kalite açısından nasıl büyük bir düşüşe yol açtığına dair kapsamlı belgelere sahip. Ekim 2020’de sendika, AT&T’nin yıllarca şirketin kötü uygulamalarını ayrıntılı olarak anlatan Alt Yükleniciler Ağı raporunu yayınladı.

Sendikalı AT&T teknisyenleri, gaz hatlarına çarpan ve servis kesintilerine neden olan, kabloları yeterince derine gömmeyen, fiber optik kabloları yanlış asan, fiber veya bakır kabloları kıran taşeronlar tarafından yapılan düşük kaliteli işleri sürekli olarak tamir ettiklerini iddia ediyorlar. Bir teknisyen, “Fiberin yerleştirildiği bir alana yuvarlanmamız ve birkaç dakika içinde kamyonunuzun etrafı hasarlı boruları, damlaları, çevre düzenlemesi vb. için başvurmak isteyen sakinlerle dolması alışılmadık bir durum değil. “

Bu sorunlar sadece sendikalı işçilerin iş yükünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda işçiler ve daha geniş halk için ciddi güvenlik tehlikeleri oluşturuyor. Kablolar uygun şekilde topraklanmadığında ve sabitlenmediğinde elektrik çarpması riski artıyor. Kablo bağlantıları direklerden uzağa yerleştirildiğinde çalışanlar için düşme riskleri artıyor. Hatlar uygun şekilde gömülmediğinde takılma tehlikeleri oluşuyor.

Başka bir teknisyenin açıkladığı gibi, “Müşteriler kendileri, çocukları veya çim biçme makineleri bu deliklere düştüğü için şikayet ediyor. Sonunda birileri incinecek ve bir müteahhitin hatalı yaptığı veya yapması gerekirken yapmadığı bir şey için suçlanacağız.”

Taşeronların ortaya çıkardığı düşük kaliteli işler sürpriz olmamalı. Genellikle taşeronlara proje başına ödeme yapılır, bu da onları hızlı çalışmaya ve harcamalardan kısmaya teşvik eder. Charlotte şehir hükümeti, AT&T, Ansco ve taşeronlarının Aralık 2014 ile Nisan 2018 arasında yaklaşık yedi yüz kamu hizmeti şikayetin sorumlu olduğunu ve bu da 1 milyon doların üzerinde toplu hasara yol açtığını tespit etti.

Taşeronluk sadece güvenlik tehlikeleri ve kamu hizmeti olaylarının olasılığını artırmakla kalmaz. Ayrıca şirketlerin sorumluluktan kaçınmasını kolaylaştırır. Diğer birçok sektörde olduğu gibi, karmaşık çok katmanlı sözleşmeler, büyük internet taşıyıcılarının suçu üçüncü taraf yüklenicilere kaydırmasına izin veriyor.

Geniş bant sağlayıcıları, kalifiye işçi eksikliğinin daha fazla geniş bant altyapısı kurmalarını engellediğini iddia ederken, CWA, taşeronluğun neden olduğu kötüleşen çalışma standartlarını suçluyor.

CWA iletişim direktörü Beth Allen, Fierce Telecom’a şunları söyledi:

Büyük telekom şirketleri sadece son dört yılda 45.000 sendikal işi yok etti ve bu işçilerin çoğu bu işi yapmaya hazır. Şu anda yaşanan sözde kıtlıklar, sabit bir yeri olmayan ve insanların yaşadıkları alanlarda istikrarlı, kariyer sahip olmasına izin vermeyen küçük müteahhitlerin sunduğu düşük ücretli, istikrarsız işlerin bir yansıması.

Sendikanın raporu, AT&T tarafından yaygın olarak kullanılan bir taşeron olan Ansco’daki işçilerin son derece düşük ücretler aldığını tespit etti. İşçiler ve toprak işçileri saatte 10 ila 13 dolar arasında, hizmet sağlayıcılar saatte yaklaşık 15 dolar ve ustabaşı ve operatörler saatte 16 ila 17 dolar arasında kazanabiliyorlar. Zor işler için bu kadar maaş alındığında, endüstrinin bir kıtlıkla karşı karşıya kalması şaşırtıcı değil.

Eyaletler Yol Gösterebilir

Federal altyapı yasasında kazanılan hükümlere rağmen, evrensel geniş bant için verilen mücadele henüz bitmedi. Eyaletler, federal yönergelerin uygulanmasını ve internete bir kamu hizmeti gibi davranılmasını sağlamada öncülük edebilir. CWA, Geniş Bant Esnekliği, Kamu Güvenliği ve Kalite Yasası adlı bir model yasa tasarısı hazırladı ve çeşitli eyaletlerde bu yasa etrafında örgütleniyor.

Tasarı, geniş bant denetimine ilişkin yasakları tersine çevirmeyi, Kamu Hizmetleri Komisyonu’na (PUC) geniş bant altyapısının gözetimini ve üçüncü taraf denetimlerini yürütme yetkisi vermeyi ve PUC’nin yasa koyuculara yıllık olarak rapor vermesini şart koşuyor.

New York, Colorado ve California gibi eyaletlerde CWA, topluluk örgütleri ve destekleyici yasa koyucularla ortaklık yapıyor. New York kısa süre önce, hizmetin nerede gerekli olduğunu belirleyen ve verileri halka açık hale getiren (sağlayıcılar tarafından genellikle direnilen bir şey) Kapsamlı Geniş Bant Bağlantı Yasası’nı kanunlaştırdı. Eyalet senatörü Sean M. Ryan’ın önderliğinde, New York yasama meclisi, CWA’nın model tasarısının eyalet versiyonunu kabul etti ve şimdi valinin onayını bekliyor.

Colorado’da, evrensel geniş bant mevzuatı için mücadele etmek üzere ‘Coloradans for Better Internet (CBI)’ adlı geniş bir koalisyon kuruldu. CBI, CWA, Colorado Education Association, AARP, Colorodans for the Common Good ve AFL-CIO gibi organizasyonları ve sendikaları içeriyor.

Evrensel geniş bant için geniş bir koalisyon, bu ülkedeki gerçek işçi sınıfı siyasetini hüsrana uğratmaya devam eden küçük partizan ayrımlarını ve kültür savaşı çatışmalarını – özellikle de ilerici siyasetin umutsuzca ilerlemeye ihtiyaç duyduğu kırsal topluluklarda – ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Eyalet düzeyindeki sol adaylar evrensel geniş bant destekçisi olmalı ve model yasa tasarılarını ülke genelinde eyalet yasama organlarında geçirmek için CWA gibi sendikalarla aktif olarak ortak olmaya çalışmalılar.

Evrensel geniş bantı bir realite haline getirmek sadece bu pandemiyi atlatmakla ilgili değil. Yirmi birinci yüzyılda toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun modern bir altyapı oluşturmakla ilgili. Bugün geniş bant okulda ve Zoom’dan yapılan iş toplantılarında ihtiyaç olabilir. Ancak yarın, sürücüsüz araçlar, siber güvenlik, 3D baskı ve daha fazlasının geniş ölçekte var olabilmesi için gelişmiş bir fiber optik ağa ihtiyacımız var. Ve bu ağı telekomünikasyon işçileri olmadan inşa edemeyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu