Ekonomi ve Kamuculuk

Şili Solu Nasıl Kazandı? – Çeviri: Kemal Büyükyüksel

Gabriel Boric’in Şili’deki zaferi, 2019’da sokaklara dökülen kitle hareketinin gücünün bir kanıtı ve Pinochet’nin mirasını ve neoliberalizmi temelli gömmeye hazır bir ülkeye işaret ediyor. 

Francisco Dominguez’in Jacobin’de yayımlanan röportajının Türkçe çevirisidir. İzinle İVME Hareketi tarafından yayımlanmıştır.

Birkaç hafta önce, neofaşist aday José Antonio Kast  ülkenin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kazanırken, Şili içerisindeki neoliberalizmi gömmeyi amaçlayan 2019 isyanı sona ermiş gibi görünüyordu. Ancak ikinci turda oyların yüzde 56’sını – yaklaşık beş milyon oy ve ülke tarihindeki en büyük çoğunluğu – alan Apruebo Dignidad’ın (“Onur İçin Oy Veriyorum”) adayı Gabriel Boric Font’un ezici zaferiyle yeniden canlandırıldı. Otuz beş yaşındaki Boriç, gelmiş geçmiş en genç cumhurbaşkanı.

Bu sonuç, Boriç seçmenlerini pes etmeye ve eve dönmeye zorlamak umuduyla, özellikle yoksul barriolara kasıtlı olarak neredeyse hiç toplu taşıma hizmeti sunmayan ulaştırma bakanı Gloria Hutt Hesse’nin politikası olmasaydı daha büyük olabilirdi. Seçim gününde, ana akım medyada, ülke genelinde ve özellikle de Santiago’da, insanların seçim merkezlerine giden otobüsler için iki, hatta üç saat beklemek zorunda kaldıklarından sürekli şikayet eden haberler vardı. Bu nedenle, seçimde hile yapılacağına dair haklı korkular vardı – ancak yoksul seçmenlerin kararlılığı, hareketin başarısız olmasına neden oldu.

Kast’ın Sağın ve ana akım medyanın suç ortaklığıyla yürüttüğü kampanya, ülke tarihindeki en kirli kampanyalardan biriydi ve ABD tarafından finanse edilen ve ABD önderliğindeki sosyalist aday (ve nihayetinde başkan) Salvador Allende’ye karşı 1958, 1964 ve 1970’te yürütülen “terör propagandasını” hatırlattı. Kast kampı, imalarla ve sosyal medyayı kullanarak, kaba anti-komünist propagandalar yaptı, Boric’i terörizme yardım etmekle suçladı ve Şili’de totaliter bir rejim kuracağını iddia etti. Kampanya, Boric cumhurbaşkanı olursa uyuşturucu bağımlılığı, suç ve uyuşturucu kaçakçılığının tekrar tekrar kontrolden çıkacağını iddia ederek ve hatta Boric’in kendisinin uyuşturucu kullandığını ima ederek, öncelikle küçük burjuvaziye korku aşılamaya çalıştı. Ana akım medya ayrıca Venezuela, Nikaragua ve Küba hakkında sinsi sorularla Boric’e saldırdı.

Ancak halkın çoğunluğu, Pinochetismo’nun başkanlığı ele geçirmesini engellemenin tek yolunun onların oyları olduğunu bildiğinden emin olarak, bu blöfü gördü. Başkan Sebastián Piñera’dan bıkmışlardı. Ayrıca, bu koşullar altında, Ekim 2019’daki toplumsal isyanın amaçlarını güvence altına almanın en iyi yolunun Kast’ı ve onun saf Pinochetismo’sunu yenmek olduğunu da biliyorlardı.

Seçim kampanyası gelişirken, Kast en şiddetli Pinochetista açıklamalarından bazılarında geri adım attı – ancak insanlar, kazanırsa bunları tam olarak uygulamakta tereddüt etmeyeceğini biliyordu. Diğer enteresanlıkların yanı sıra Kast, başkan olarak kadınlar, eşcinsel evlilik ve kürtaj (kanunları zaten çok kısıtlayıcı olan) bakanlığını kaldırma niyetini açıkladı; diktatörlüğün kurbanlarının anısına müzeye ve sanat, edebiyat ve tiyatronun teşviki için Gabriela Mistral Merkezi’ne ayrılan fonu ortadan kaldırmak; Şili’yi Uluslararası İnsan Hakları Komisyonu’ndan çekmek ve Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü’nü kapatmak; Latin Amerika’nın prestijli sosyolojik araştırma merkezi FLACSO’nun (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) faaliyetlerini durdurmak; yasadışı göçü durdurmak için Bolivya ve Peru sınırında, Şili’nin kuzeyinde bir hendek inşa etmek; ve başkana, polis karakolları veya hapishaneler dışındaki yerlerde insanları alıkoymak için yasal yetki vermek – yani, Augusto Pinochet’nin uğursuz polisinin yasadışı prosedürlerini eski haline getirmek istiyordu.

Kast’ın niyeti, seçimde doğru tercihin ne olduğu konusunda hiçbir şüphe bırakmadı. Bununla birlikte, bir durumda “Kast ve Boric arasında esaslı bir fark olmadığı” için, oylamaya karşı çıkan çeşitli solcu analizler karşısında şaşkına dönmüştüm. Daha da kötüsü, bir başkası, Şili’nin demokrasisi kusurlu olduğu için “faşizm ve demokrasi arasındaki ikilem yanlıştı” dedi. Muhtemelen en iyi siyasi niyetler tarafından dikte edilen bu tür “ilkeli duruş” konusundaki umutsuzluğum, seçim gününde Santiago’daki bir Telesur muhabirinin yalnızca Boric’e saldıran Şilili bir aktivistle röportaj yaptığı sırada şoka dönüştü, programın ana mesajı “kimse kazanırsa kazansın, Şili kaybeder.”

1990-2021 döneminde ülkeyi yirmi dört yıl yöneten ve neoliberal sistemi sürdürmek ve hatta mükemmelleştirmek için ağır bir sorumluluk taşıyan merkez sol Concertación koalisyonu, Boric’i tercih ettiğini açıkça ifade etti ve ona ikinci turda açıkça destek verdi. Kast ile Boric arasında hiçbir fark olmadığına inananlar bunu sadece aşırı sol bir duruştan değil, Boric’i henüz suç işlemeye fırsat bulamamış olmasına rağmen bu sistemle ortaklaştığı için suçlu buldular.

Bu bizi merkezi bir siyasi meseleye getiriyor: Ekim 2019 isyanının mirası ve onun tüm olumlu sonuçları Şili işçi sınıfı için ne anlama geliyor? Şu anda Şili’de ortaya konan şey, iktidar için değil, onlarca yıldır – isteksizce de olsa – neoliberalizmi hayatın bir gerçeği olarak kabul etmeye mahkum olan kitleler için mücadeledir. Sadece neoliberalizme karşı çıkmayı değil, aynı zamanda kurtulmayı da amaçlayan ilk kitle seferberliği olan 2019 isyanı. Bu isyan, yönetici sınıftan, Pinochet’nin yönetimi altında ilan edilen 1980’in yerine anti-neoliberal bir anayasa hazırlama görevinin yasal olarak emanet edildiği bir anayasa konvansiyonu için yapılan referandum da dahil olmak üzere, olağanüstü tavizler kopardı.

Referandum, Ekim 2020’de yeni bir anayasa önerisini ve bir konvansiyonun seçilmesini sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 79 oranında onayladı. Sözleşmenin seçilmesi Şili sağına 155 sandalyeden sadece otuz yedi sandalye verdi – ancak yüzde 23 – oysa radikal değişimi destekleyenlerin toplamda 118 sandalyesi veya yüzde 77’si var. Daha da dikkat çekici bir şekilde, eski Concertación partileri olan Sosyalistler ve Hıristiyan Demokratlar toplam on yedi sandalyeye sahip oldular.

En büyük sorun, değişimi hedefleyen ortaya çıkan güçlerin parçalanması olmaya devam ediyor. Birlikte, kalan koltukların neredeyse tamamına sahipler, ancak en az elli farklı grupta yapılandırılmışlar. Bununla birlikte, siyasi bağlamla uyumlu olarak, kongre, bir Mapuche yerli lideri olan Elisa Loncón Antileo’yu başkan olarak seçti ve yalnızca yerli uluslara ayrılmış ve yalnızca onlar tarafından seçilen on yedi sandalye vardı – büyük önem taşıyan bir gelişme.

2019 isyanı, Şilililerin haklı olarak otuz yıldan uzun süredir devam eden büyük bir dolandırıcılık olarak gördüğü özel “emeklilik yöneticilerinden” (AFP’ler) emeklilik katkı paylarının yüzde 70’inin iade edilmesi de dahil olmak üzere hükümet ve parlamentodan başka tavizler de aldı. Bu, Şili’nin mali sermayesine ağır bir darbe vurdu. Eylül 2021 sonunda kalan yüzde 30’un geri verilmesine ilişkin Parlamento’daki bir öneri çok küçük bir oy farkıyla onaylanamadı, ancak AFP’lerin konuyla ilgili son sözü duymadığından eminim.

Yukarıda tasvir edilen senaryo, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarıyla birdenbire karıştı, sadece Kast’ın birinci çıkmasıyla sonuçlanmadı (Boric için yüzde 25’e karşı yüzde 27 ile), aynı zamanda Şili’nin iki parlamento meclisi için milletvekilleri ve senatörler de seçildi. Apruebo Dignidad otuz yedi milletvekiliyle (155 milletvekilinden) ve beş senatörle (elliden) çok başarılı olmasına rağmen, sağcı Şili Podemos Más (Piñera’nın destekçileri) elli üç milletvekili ve yirmi iki senatör aldı ve eski Concertación otuz yedi milletvekili ve on yedi senatör aldı.

Burada birkaç dinamik var. Parlamento seçimleriyle ilgili olarak, yerel nüfuz uygulayan ve seçilen deneyimli politikacılarla geleneksel mekanizmalar ve mevcut klientelistik ilişkiler geçerlidir. Buna karşılık, konvansiyonun seçilmiş üyelerinin çoğu, tek meseleye yoğunlaşan kampanyalar (AFP’ler, suyun özelleştirilmesi, gaz fiyatları, kamu hizmeti şirketlerinin kötüye kullanılması, Mapuche atalarının topraklarının savunulması, devlet yolsuzluğu ve benzeri) etrafında örgütlenen yeni ortaya çıkan bir grup renkli baskı gruplarınan oluşuyor ve meclis sandalyesi için aday göstermediler.

19 Aralık’ta Boriç, zafer konuşmasında yeni bir anayasa için Anayasa Konvansiyonu’nu desteklemeyi ve onunla birlikte çalışmayı açıkça taahhüt etti. Bu, mevcut neoliberal ekonomik modeli anayasal olarak değiştirme çabalarına muazzam bir ivme kazandırdı ve verecek.

Şili işçi sınıfının şimdi ele alması gereken şey, siyasi liderlik eksikliğidir. 2009’da Mel Zelaya’yı deviren darbeye karşı Honduras halkı tarafından örgütlenene benzer bir Ulusal Halk Direnişi Cephesi (Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP) yok. Hareketler, ülkenin ilk kadın başkanı olan Xiomara Castro’yu seçmeyi başaran Libre partisine dönüştü. Bu potansiyel olarak tehlikeli eksikliği gidermenin bariz olası yolu, tüm toplumsal hareketlerin ve istekli siyasi akımların yanı sıra birçok tek soruna ilgilenen grubu ulusal bir konferansta bir araya getirerek Anti-Neoliberal bir Anayasa için bir Halk Cephesi kurmak olacaktır.

Ne de olsa baskıcı, istismarcı ve sömürücü neoliberal modeli gömmek için iki yıl boyunca sokaklara döküldüler ve onun yerine neyi koymaları gerektiği daha da netleşiyor: tüm kamu hizmetlerinin kamulaştırılmasına izin veren, doğal kaynakları kullanan, yozlaşmışları cezalandıran, Mapuçe’nin atalarının topraklarına saygı gösteren ve insana yakışır sağlık, eğitim ve emekli maaşlarını garanti eden yeni bir anayasaya dayalı bir sistem. Oradaki yol engebeli olacak ama biz kitleleri kazandık; Şimdi, sempatik bir hükümet mevcuken, devletin dönüşümünü başlatabilir ve daha iyi bir Şili inşa edebiliriz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu