Demokrasi ve SolDünyaEkonomi ve KamuculukEmek, Dijitalleşme ve GelecekToplum ve Siyaset

İsveç 1970’lerde Sosyalizme Doğru Mu İlerliyordu? – Kjell Östberg (Çeviri: Ömer Ünal)

İsveç’in 1970’lerde, patlayıcı bir radikalizm çağı olan olağanüstü reform dalgası, sosyal demokrasinin başarılarını – ve sınırlarını – ortaya koyuyor.

1970’lerde İsveç, şimdiye kadar var olan en gelişmiş refah toplumuydu. Bu on yılda uygulanan sosyal reformlar belki de şimdiye kadar görülen en kapsamlı reformlardı. On yıllık bir süre zarfında, kamu sektörünün GSMH içindeki payı yüzde 50 arttı ve bir dizi reform, ücretlilerin işgücü piyasasındaki konumunu büyük ölçüde güçlendirdi. Şu anda İsveç refah devleti ile ilişkilendirilen – sağlık sigortası sistemi ve ebeveyn ödeneğinden herkes için kreşe ve ücretsiz kürtaja kadar uzanan- reformların çoğu, radikal sosyal demokrat başbakan Olof Palme tarafından sembolize edilen bir dönem olan 1970’lerin başlarında ve ortalarında birkaç yıl içinde başlatıldı veya uygulandı.

Güçlü bir devlete, planlı bir ekonomiye ve aktif hükümet ekonomik politikasına olan derin bir inanca dayanan kapsayıcı ve evrensel bir refah toplumu yaratmayı amaçlayan reformlar – hepsi serbest piyasa güçlerinin gerekli düzeltici tamamlayıcıları olarak görülüyor. Refah sektörünün meta olmaktan çıkarılmasına yönelik önemli eğilimler vardı. Bu kapsamlı reform dalgasını özel yapan şey – kapsamlı erişiminin yanı sıra – açıkça devletçi odak noktasıydı. Refah sisteminin tüm merkezi bileşenleri devlet tarafından finanse edildi, sahiplenildi ve yönetildi. Tüm ücretliler için tek tip bir devlet emeklilik sistemi kurulmuştu. Hızla büyüyen emeklilik fonları devlet kontrolündeydi. İnşa edilen milyonlarca konutun büyük bölümü devlet garantili kredilerle finanse edildi; bunların büyük bir kısmı da devlet emeklilik fonlarından geldi. Ve reformları uygulayabilecek güçlü, giderek sosyal demokrat yönelimli bir bürokrasi geliştirildi.

Kamu sektörü, toplumun dönüşümüne öncülük etmeye başladı. Bu kapitalizmi sosyalist bir sistemle değiştirecek bir sürecin de parçası olabilir miydi?

O sırada uygulanan reformlar gerçekten de o kadar geniş kapsamlıydı ki hem İsveç’te hem de diğer ülkelerdeki pek çok kişi sosyal demokratların ne kadar ileri gitmek istediğini merak etti. Mavi yakalı işçilerin sendikası LO, Rudolf Meidner’in sözde ücretli fonlar yaratma önerisini desteklediğinde, birçok kişi kendilerine İsveç’in farklı bir ülke olma sürecinde olup olmadığını sordu. Durum bu muydu?

Muhafazakar Fransız cumhurbaşkanı Georges Pompidou bile, ideal toplumunun İsveç gibi olacağını söylerdi, ama daha güneşli bir şekliyle.

Sosyal Demokrat Bir Kültür

İsveç’in bu şekilde gelişmesinin birkaç nedeni vardı. Burada üç nedene odaklanacağız: savaş sonrası ekonomik patlama, sosyal demokratların gücü ve 1960’larda ve 1970’lerde meydana gelen geniş kapsamlı sosyal radikalleşme.

İsveç ekonomisi, İsveç’in tarafsız kaldığı bir çatışma olan II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra hızlı bir başlangıç ​​yaptı. İsveç, Trente Glorieuses olarak adlandırılan, savaş sonrası otuz yıl süren ekonomik patlamadan yararlandı. Tarihçi Eric Hobsbawn’ın işaret ettiği gibi, 1950 ile 1975 arasındaki çeyrek yüzyılı “insanların günlük yaşamlarında en dramatik, en hızlı ve en geniş kapsamlı devrimin gerçekleştiği dönem” olarak nitelendirmek tamamen haklı görülebilir. Kapitalistlerin kitlesel üretim talebi ile halkın kitle demokrasisi talebi arasında bir tür ortak yaşam vardı. Fordist refah toplumları, ekonomik büyüme temelinde oluşturuldu.

Ayrıca, burjuvazi artık çok daha aktif bir devleti kabul etmeye istekliydi. Devlet hem modern sanayinin hem de refah toplumunun dayandığı altyapının yaratılmasına daha aktif olarak katılacaktı. Devlet ayrıca, özellikle savaş sonrası patlamanın yol açtığı güçlü yapısal değişiklikler tarafından tehdit edildiğinde, vatandaşların refahı ve güvenliği için daha fazla sorumluluk aldı.

Savaş sonrası dönemin iyi örgütlenmiş refah devletinin ortaya çıkışı genellikle sosyal demokrasi ile ilişkilendirilir. Ancak Alman Hıristiyan Demokratları, İngiliz Muhafazakarları ve Fransız Gaulistleri de refah sistemleri oluşturdular ve ekonomik alana daha fazla devlet müdahalesini kabul ettiler. Bununla birlikte, sosyal demokratlar, potansiyel olarak işçiler için işgücü piyasasından daha fazla bağımsızlığa yol açabilecek bir strateji formüle etme fırsatına da sahipti. Keynes’in teorileri, ekonomik planlamayı, tam istihdamı, refah devletinin genişlemesini ve piyasanın yarattığı eşitsizlikleri telafi etmek için kaynakların yeniden yönlendirilmesini birleştirerek işçi sınıfının çıkarlarını ulusal ekonomik büyümeyle yakından ilişkilendirmeyi mümkün kıldı.

Sosyal demokrasinin 1970’lerde İsveç’in evrimine verdiği katkı ne kadar vurgulansa az kalır. Sosyal demokrat partinin sekiz milyon nüfuslu bir ülkede bir milyondan fazla üyesi vardı. 1970’lerin başında, parti kırk yıldır iktidardaydı ve İsveç’in büyük şehirlerinin çoğunun kontrolünü elinde tutuyordu. Güçlü gençlik ve kadın örgütlerine sahipti. Sendikal hareket, özellikle mavi yakalı işçi sendikası LO, işgücünün yaklaşık yüzde 90’ını örgütledi.

Ancak sosyal demokrat hareketin gücü burada bitmedi. Sosyal demokratlar, ülkenin dört bir yanındaki kasaba ve bölgelerde, beşikten mezara kadar binlerce kişinin siyasi ve sosyal yaşamına hükmetti. Gençler, gençlik derneğinde, SSU’da ya da Halk Parklarında dans etmek için buluşurdu. Kooperatif konut organizasyonu HSB’den bir daire satın alabilir, yiyeceklerini Konsum’dan satın alabilir ve kooperatif OK benzin istasyonunda yakıt ikmali yapabilirlerdi. Büyük olasılıkla, sırayla LO’nun kurumsal bir üyesi olan bir sendikaya üye olacaklardı. Evli olsaydı, erkek işçi komününde, kadın ise sosyal demokrat kadın örgütünde aktif olurdu. Akşamları, İşçi Eğitim Derneği tarafından düzenlenen çalışma çevrelerine katılabilir veya Halkevi’nde -işçi hareketinin sahip olduğu stüdyolar tarafından üretilen filmleri- izleyebilirlerdi. Haberlerini partinin bazı gazetelerinden aldılardı. Çocukları Genç Kartalların faaliyetlerine katılabilirdi. Daha sonra, gerileyen yıllarda emekli örgütü PRO’ya katılabilirlerdi ve sonunda işçi hareketinin cenaze evi Fonus tarafından toprağa verileceklerdi. Tabii ki, tüm İsveçlilerin yaşamları böyle görünmüyordu, ancak örnek, savaş sonrası İsveç’te sosyal demokrat hareketin egemen olduğu örgütler ağının kapsamını gösteriyor.

Ancak hareket kendi içinde bir son değildi. Sosyal demokrasiye siyasi etki kazandırmak için sistematik ve başarılı bir şekilde kullanıldı. Parti, neredeyse bir kaide olarak, meclis sandalyelerinin yüzde 45-50’sine sahipti ve 1970’lerin başında, başbakanlık görevi önceki kırk yıl boyunca sürekli olarak bir sosyal demokrat tarafından yapıldı. Ve siyasi bir kariyer yapmak için, genellikle SSU gençlik örgütünde veya bir işçi sendikasında pratik çalışma ile en alttan başlamak gerekiyordu. Hükümet üyelerinin yarısı gençken mavi yakalı sendika LO’ya aitti.

Toplumun Radikalleşmesi

İsveç sosyal demokrasisinin açık ve kapsamlı reform hedefleri vardı ve programını gerçekleştirmek için ön koşulları yaratmak için bilinçli olarak çalıştı. Ama reformist bir partiydi. Sosyal demokratlar, işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki güç ilişkilerini değiştirmeye çalışsalar da ne serbest piyasayı ne de kapitalizmi ortadan kaldırmak istediler. Kuzeyde devlet sosyalizmini de teşvik ettiler; İsveç’te muhafazakâr hükümetler, sosyal demokratlardan daha fazla sayıda kamulaştırmayı zorladılar.

Savaş sonrası sosyal demokratlar, devlet idaresinin kontrolünü ele geçirmek için çabalarken, sınıf iş birliğini kurumsallaştırmak ve sınıf mücadelesini “düzenlemek” amacıyla güçlü korporatif yapıların geliştirilmesinde etkili oldular. En önemlisi, hükümetin işgücü piyasasıyla ilişkileriydi. 1938’de varılan bir anlaşmayla, Saltsjöbaden’de, LO ve işveren dernekleri, işgücü piyasasındaki çatışmalardan kaçınmayı taahhüt ettiler. Anlaşma, güçlü bir şekilde merkezileştirilmiş bir müzakere düzeninde kurumsallaştırıldı. Sistem büyük bir başarıydı ve 1970’lerin başına kadar İsveç en az greve sahip ülkeler arasındaydı.

Böylece sosyal demokrat siyaset, kapitalizmin temel yapıları içinde bir yer bulabildi. Soldan gelen eleştirmenler soğukkanlılıkla şu acı soruyu sorabilirler: “Ekonomik refah döneminde bir sınıf uzlaşması – sosyal demokrasinin sağlayabileceği tek şey bu muydu?”

Ancak 1970’lerde olanları açıklamak için, uzun ekonomik refah dönemi ve sosyal demokrat parti ve hareketin gücünün yanı sıra üçüncü bir faktöre ihtiyaç var. Bu faktör, kısaca, “1968” idi.

İsveç, 1960’ların radikalleşmesinden güçlü bir şekilde etkilendi. Diğer birçok ülkede olduğu gibi, Üçüncü Dünya ile gençlik dayanışmasıyla başladı. Vietnam savaşına İsveç muhalefeti geniş ve etkiliydi. İsveçli öğrenciler gösterilerde ve işgallerde diğerlerine katıldı. Bu yeni sol, sosyalizmin gündemde daha da yukarılara taşınmasına katkıda bulundu.

Ancak kilit nokta, diğer birçok ülkenin aksine, yeni toplumsal hareketin radikalleşmesinin 1970’lerde devam etmesi ve derinleşmesidir. Bunu ilerletmede en önemli şey “Grup 8” tarafından organize edilen yeni kadın hareketiydi. Bu grup, geleneksel kadın örgütlerini canlandırdı ve kadın eşitliği adına kapsamlı reformlar yapmak için onlarla birlikte çalıştı.

Bu arada, geniş bir çevre hareketi İsveç nükleer gücünün genişlemesini neredeyse engellemeyi başardı. Tehdit altındaki nehirleri ve ormanları savunmak ve çevresel yıkımla mücadele etmek için birçok yerel çevre grubu da oluşturuldu. Artık yeni toplumsal hareketlere katılanlar yalnızca gençler değildi; hem sosyal hem de yaş grupları açısından genişlediler.

Belirleyici öneme sahip olan, İsveç işçi sınıfının da çağın radikal ruhundan etkilenmesiydi. 1960’ların sonlarına kadar, LO sendika federasyonu ile işverenler arasındaki iyi ilişkiler İsveç’teki grevleri neredeyse tamamen sona erdirmişti. Ancak sonra, beş bin madencinin kötü şöhretli grevi, İsveç’in önde gelen ihracat şirketlerini olumsuz etkileyen kapsamlı bir grev dalgasının sinyalini verdi. Grevler ücretlerden daha fazlasını ilgilendiriyordu. İşyerinde daha iyi çalışma koşulları ve artan demokrasi talepleri eşit derecede önemliydi. Ve şimdi işçi sendikaları yeniden sosyalizmden bahsetmeye başladılar. Grevler halktan geniş destek aldı ve zamanın radikal ruhunun derinleşmesine katkıda bulundu. Radikalleşme, işçi sınıfının çekirdek gruplarına ulaşmıştı.

Sürekli ekonomik büyüme beklentileri, sosyal demokrasinin eşsiz gücü ve özgüveni ile hem işçi sendikalarından hem de yeni toplumsal hareketlerden gelen sosyal reform baskısının bir araya gelmesi, İsveç tarihinde eşi görülmemiş bir reform dalgasına katkıda bulundu.

Bu gelişme, kadın hareketinin radikalleşmesiyle açıklanabilir. İkinci dalga kadın hareketi, başta Grup 8 olmak üzere İsveç’te muazzam bir etki yarattı. Aynı zamanda siyasi partilerin kadın örgütleri de radikalleştirildi. Cinsiyetler arasındaki eşitlik sorununu kamuoyunda merkezi bir yere daha da iten birçok ünlü kadın grevi vardı. Belirleyici öneme sahip olan şey, farklı kadın örgütlerinin taleplerini ilerletmek için ortak siyasi eylemler örgütlemeyi başarmış olmalarıydı. Örneğin, çocuk bakım merkezlerinin artırılması için yapılan gösterilere sadece Grup 8 ve Lezbiyen Cephesi gibi sol örgütler değil, işçi sendikaları, sosyal demokrat ve burjuva kadın dernekleri de katıldı. Sonuç, ücretsiz kürtajdan tüm çocukların hakkına, kamu çocuk bakımına kadar kadınlar için önemli olan bir dizi reform oldu. Ebeveynlere devlet sigorta bakanlığı tarafından ödenen yedi aylık işten izin hakkı veren bir ebeveyn sigorta yasa tasarısı kabul edildi. Ebeveynler, iznin anne ve baba arasında nasıl paylaşılacağına kendileri karar verebilirdi.

Ve sonra büyük bir sosyal reform dalgası geldi. Eğitim demokratikleştirildi. 1960’larda bu, dokuz yıllık zorunlu ilköğretim ve kısa sürede hemen hemen tüm gençleri kapsayan bir lise sistemi anlamına geliyordu. Ücretsiz öğretim materyalleri ve okul yemekleri bir kurala dönüştü. On altı yaşına kadar tüm çocuklara verilen çocuk yardımı ödemeleri artık liseye devam eden çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. 1970’lerde çocuk yardımı ödemeleri iki katına çıkarıldı. Yüksekokul (college) ve Üniversite eğitimi büyük ölçüde genişletildi. Birkaç istisna dışında tüm üniversiteler devlet tarafından yönetiliyordu. Üniversiteye gitmek ücretsizdi ve tüm öğrenciler için bir öğrenci yardımı sistemi – yirmi yıl içinde geri ödenecek devlet hibeleri ve kredilerin bir kombinasyonu – kabul edildi.

       Bu arada, çalışanlara hastalık durumunda ücretlerinin yüzde 90’ını garanti eden devlet tarafından yönetilen bir hastalık ücreti sistemi uygulandı. Kamuya ait yerel sağlık merkezlerine dayalı tek tip bir sağlık hizmetleri sistemi düzenlendi. Bir ziyaret ücreti başlangıçta 7 kron olarak belirlendi – yaklaşık bir dolar. Tüm hastane bakımı devlet sağlık sigortası kapsamındaydı. Tutarlı bir halk sağlığı sistemi sağlamak için, eczacılar ve tıp endüstrisinin bazı bölümleri de devlet tarafından devralındı.

Ücretli tatiller beş haftaya uzatıldı. Emeklilik yaşı altmış yediden altmış beşe düşürüldü. Emeklilik sistemi, işçilere en iyi on beş yıl boyunca aldıkları ücretlerin üçte ikisini verecek şekilde düzenlenmişti. On yıl içinde, İsveç’in sekiz milyon nüfusa sahip olduğu bir zamanda bir milyon yeni konut inşa edildi. Toplu konut şirketleri, yeni birimlerin çoğunu inşa etti ve sahiplendi. Daha yüksek kiralama maliyetlerini telafi etmek için cömert bir konut sübvansiyonu uygulandı.

Bu reformların toplumsal dinamiği, işçi sendikaların dayanışmacı ücret politikaları talepleri ile birleştiğinde, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri güçlü bir şekilde azaltma etkisine sahipti. Hiçbir zaman 1970’lerin sonundaki kadar küçük olmadılar.

İsveç toplumunun radikalleşmesinin derinliği, belki de en iyi şekilde, yeni yasaların büyük bir siyasi birlik içinde geçirilmiş olması gerçeğinde okunabilir. Genellikle burjuva partileri onlara oy vermek için katıldılar ve bazen reformları daha da ileri götürmek istediler.

Sosyalizme Doğru Mu?

Bununla birlikte, en dramatik gelişme, her şeyden önce LO olmak üzere sendika hareketi içinde gerçekleşti. LO, II. Dünya Savaşı’ndan sonra emek piyasası ilişkilerine egemen olan korporatif sistemin bütünleşik bir parçasıydı. Sonuç olarak, emek piyasası ilişkilerini dikte etmede devlet mevzuatının ve düzenlemelerinin kullanılmasına uzun süredir karşıydı. LO geleneksel olarak, özel şirketlerin kamulaştırılması gibi daha belirgin sosyalist ilerlemeler için çok az heves gösterdi. Ancak 1970’lerde LO, toplumun artan radikalleşmesinden esinlenerek dramatik bir değişim geçirdi. Artık LO, tamamen işverenlerle yapılan anlaşmalara güvenerek elde edilen sonuçları sorgulamaya başladı.

Bu nedenlerle, LO 1970’lerin başında tamamen yeni bir strateji geliştirdi. Artık kapsamlı bir işgücü piyasası mevzuatı talep ediyordu. Ve Olof Palme hükümeti bir dizi yeni yasa getirerek teslim oldu. Bunlardan en önemlisi iş güvencesi yasasıydı: İşverenleri, işten çıkarma durumunda kimin işten çıkarılacağına özgürce karar verme hakkından yoksun bırakan mevzuat. Yeni bir çalışma ortamı yasası, sendikaların tehlikeli çalışma koşullarını düzeltme becerisini artırdı. Bu mevzuat dalgasının en önemli noktası, 1976’da işçilerin şirket karar alma süreçlerine katılımını ele alan özel bir kanunun kabul edilmesiydi. Olof Palme, bu yasayı “evrensel oy hakkının getirilmesinden bu yana ülkemizde gerçekleşen en önemli güç ve etki dağılımı” olarak sundu. Bunun fazlasıyla abartılı olduğu ortaya çıktı; radikal işçiler kısa süre sonra yasanın prosedürlerini “işverenlerin işçileri ezmeden önce çalması gereken korna” olarak tanımlayarak alay etmeye başladılar.

LO daha fazlasını istedi.

Sosyal demokrasinin kilit seçmenleri arasında işyerinde artan memnuniyetsizlik, parti ve LO için büyüyen bir sorundu. Bunun bir yönü, 1970’lerin başında İsveç’te şiddetle devam eden aşırı şirket karları hakkındaki tartışmaydı. Bir diğeri de ekonomik demokrasi talebiydi.

Buna karşılık LO, baş ekonomisti Rudolf Meidner tarafından yönetilen bir komite atamaya karar verdi. Few Swedish kitabı, toplumsal tartışmayı, komitenin 1975 sonbaharında yayınladığı 120 sayfalık mütevazi belgeden daha fazla etkiledi. Metnin temel amacı, her yıl İsveç’in büyük ve orta ölçekli şirketlerinin kârlarının bir kısmının – hisse şeklinde – sendikalar tarafından kontrol edilen fonlara aktarılmasıydı. Kitapta yer alan bir tablodan, Meidner’in sistemin, yirmi ila yetmiş beş yıl arasında bir yerde, çoğu şirketteki hisselerin çoğunluğunun kontrolünü çalışanlara vermesini beklediği açıkça görülüyordu. Bu teklifi sunarken Meidner’in aklında üç hedef vardı: çalışanlara şirket kârlarında bir pay vermek; yeni bir sahiplik grubu yaratarak artan güç ve sahiplik yoğunlaşmasına saldırmak; ve mülkiyet yoluyla çalışan etkisinin uygulanabilir bir biçimini bulmak.

Öneri, LO üyeleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Metal işçileri sendikası başkanı, “Şimdi devralacağız” dedi.

Parti liderliği için teklif, sosyal demokrasinin temelde reformist stratejisine açık bir şekilde aykırı olduğu için patlayıcı bir malzeme olduğunu kanıtlayacaktı. Teklif, mülkiyetin merkezi bir faktör olduğunu kabul etti ve nüfuzun kullanımını devletten ziyade sendika liderliğindeki organlar aracılığıyla kanalize etmeye çalıştı. Parti ve Palme için soru karmaşıktı. Palme’nin sosyalizm versiyonuna, genç tipograf Nils Karleby’nin 1926’da yazılan neredeyse efsanevi eseri Socialism inför verkligheten’de (gerçeklik karşısında Sosyalizm) diye formüle edilen bir teori olan “işlevsel sosyalizm” adı verildi. Karleby için mülkiyet sorunu ikincil bir öneme sahipti. Bunun yerine, emek hareketi, piyasanın işlevlerini şekillendirmeye ve düzenlemeye odaklanacaktı. Olof Palme bu görüşün açık bir savunucusuydu. Demokrasinin derinleştirilmesi, büyüyen bir kamu sektörü ve mülk sahibi sınıfların etkisini azaltmak için daha fazla devlet planlama kaynakları ve yasaları, savunduğu bir dizi önlemin önemli bileşenleriydi. Mülkiyetin kendisine dokunmayı reddetti; kapitalist piyasa ekonomisi, daha fazla etki kazanmanın önünde bir engel değildi.

Ücretlilerin fonları konusu, hiç şüphesiz, Palme’nin uğraşmak zorunda kaldığı en çetrefilli siyasi sorunlardan biri, hatta belki de en çetin olanı haline geldi. Sonunda orijinal teklife hiçbir benzerlik taşımayan seyreltilmiş bir versiyonunu sunmayı başarana kadar altı yıl taktik manevra yaptı.

Artık İsveç de büyülü 1970’lerin sonuna gelmişti. Bu birkaç nedenden dolayı oldu. Savaş sonrası uzun patlama sona ermiş, yerini tekrarlayan ekonomik krizlere bırakmıştı. Bunun yerine Friedman’ın neoliberal programını öneren ekonomistler, Keynesçiliğin artık işe yaramadığını iddia ettiler.

Uluslararası radikalleşme ivme kaybetmişti. Portekiz’in 1974 “karanfil devrimi”nin vaatleri hiçbir zaman yerine getirilmedi ve İran’da halkın devrimi mollaların devrimi oldu. Toplumsal mücadele İsveç’te de sekteye uğradı. İsveç endüstrisinin rıhtım ve çelik endüstrileri gibi merkezi kısımları ciddi şekilde tehdit edildiğinde, grev faaliyetleri azaldı. Çevre hareketinin nükleer enerji konusundaki 1980 halk referandumunda kıl payı yenilgisi, İsveç’in “uzun 68″inin sonu olarak görülebilir.

1976’da sosyal demokratlar hükümetin kontrolünü kaybetti. Bugün İsveç’te pek çok kişinin iddia ettiği gibi bu, refah seviyesi çok genişlediğinden veya vergiler çok yüksek olduğundan değildi. Tam tersine: o sırada hiçbir parti dayanışmacı refah devletine meydan okumadı ve yeni burjuva hükümeti vergileri artırmaya devam etti. Sosyal demokrasinin kaybı, 44 yıl boyunca iktidarda kaldıktan sonra aşırı otokratik hale gelen bir partiye karşı yapılan protesto oylamasının sonucu olabilir. (1976 seçim kaybının en önemli nedeni, sosyal demokratların İsveç nükleer gücünün genişletilmesine verdiği destekti. Bu onu radikal çevreci hareketle çatışmaya soktu) Parti 1982’de hükümet üzerindeki kontrolünü yeniden kazandığında, liderleri neoliberal siyasetin temel ilkelerini kabul etmişti.

O zamandan beri, refah devleti art arda zayıflamıştı. Kamu sektörünün giderek büyük bir bölümü özelleştirilmiştir. Emeklilik sistemi temelden revize edildi ve bugün İsveç’te giderek artan sayıda yoksul emekli var. Kamuya ait konut stokunun büyük bir bölümü satıldı. Bugün İsveç, ekonomik ve sosyal uçurumları en hızlı artan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu, en çok, giderek özelleştirilen eğitim sektörü içindeki artan ayrışmada dikkate değerdir. Burjuva hükümetleri bu gelişmede başı çekti, ancak sosyal demokratlar daha sonra reformları kabul ettiler. Alternatif siyasi platformlar başlatma girişiminde bulunmadılar.

Aynı zamanda, farklı partilerin liderleri arasındaki siyasi fikir birliğine rağmen, bu gelişme İsveç vatandaşları arasında derinden sevilmiyor; hoşnutsuzluk, burjuva partilerinin kendi çekirdek birliklerinin derinliklerine uzanıyor. Nüfusun büyük bir çoğunluğu hala ortak bir kamu sektörünü desteklemektedir ve bunu finanse etmek için gerekli vergileri ödemeye hazırdır. Bu gerçek, 1970’lerin dayanışmacı refah devletinin İsveç halkının geniş katmanları tarafından bir dizi toplu fetihleri ​​temsil ettiğinin teyidi olarak ortaya çıkıyor.

Dünyanın geri kalanındaki insanlar bir prototip olarak İsveç’i gösterdiğinde, kastettikleri şey bu fetihlerdir – bugüne kadar varlığını sürdüren ve giderek içi boşalan refah devleti değil.

Orijinal metin link: https://jacobin.com/2019/08/sweden-1970s-democratic-socialism-olof-palme-lo

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu