Demokrasi ve SolDünyaEkonomi ve KamuculukToplum ve Siyaset

Zenginlere Yapılan Vergi Kesintilerinin İstihdam Yaratacağını Söylediler. Asla Yaratmadı. – Luke Savage (Çeviri: Kemal Büyükyüksel)

Kırk yıldır dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, sonucunun daha fazla istihdam ve daha yüksek gelir olacağını iddia ederek zenginlere uygulanan vergileri kesiyor. Yeni bir çalışma, bu politikanın ne denli feci derecede yanlış olduğunu gösteriyor.

Luke Savage’ın Jacobin’deki yazısının çevirisidir.

Mart 1988’de Birleşik Krallık Şansölyesi Nigel Lawson ünlü “vergi reformu bütçesini” masaya sundu. Her ne kadar Thatcher’ın sosyal demokrasiye yönelik saldırısı yıllardır sürüyor olsa da, belge bazı açılardan siyasi projesinin nihai özetiydi – Britanya’nın en zengin insanlarına orantısız bir şekilde fayda sağlayan bol miktarda vergi indirimi kanunu çıkarmak. Kurumlar ve veraset vergilerinin düşürülmesinin en önemli parçası şüphesiz en yüksek gelir vergisi oranının yüzde 60’tan yüzde 40’a düşürülmesiydi. Merhum G.A. Cohen’in bir zamanlar gözlemlediği gibi, kesinti “gelirleri zaten yüksek olanların net gelirlerini Britanya ortalamasıyla ve elbette Britanya’nın yoksullarının geliriyle karşılaştırıldığında daha da artırdı.”

Lawson’un yasayı meşrulaştırdığı yol elbette bu değildi. Bütçenin masaya yatırılması sırasında “İhtiyatlı mali politikaların iş dünyasına ve sanayiye genişleme konusunda güven verdiğini, arz yönlü reformların ise işletmelerin önündeki engelleri aşamalı olarak ortadan kaldırdığını” ileri sürerek, “ekonomik durumu iyileştirmek için tasarlanmış, vergilendirme yapısını değiştirerek ekonominin performansını daha da ileriye taşıyacak bir dizi tedbir” getirme sözü verdi.

Lawson’ın söylemi hiçbir şekilde Britanya’ya özgü değildi. 1980’lerin sonlarına gelindiğinde dünyanın her yerindeki devletler vergi indirimlerini her derde deva bir ekonomik çözüm olarak benimsiyordu: refahın, bireysel özgürlüğün ve piyasaların düzgün işleyişinin önündeki gereksiz engellerin kaldırılması. Lawson ve diğerlerinin ima ettiği gibi “ekonomik performans”, sermayeye daha verimli yatırım yapıldıkça ve şirketler yeni vergilendirilmemiş gelirlerini bu süreçte istihdamı genişletmek ve artırmak için kullandıkça hızla gelişecekti.

Bu iddialar uzun süredir tartışılıyor ve eleştiriliyor ancak London School of Economics’teki Uluslararası Eşitsizlikler Enstitüsü tarafından yakın zamanda yayınlanan bir çalışma, bu eleştirileri güçlendirecek yeni ampirik kanıtlar sunuyor. Yazarlar David Hope ve Julian Limberg, on sekiz OECD ülkesinden elde edilen verilerden yararlanarak, elli yıllık bir dönemde (1965–2015) zenginlere yönelik vergi kesintilerinin makroekonomik etkilerini – özellikle gelir eşitsizliğiyle bağlantılı olarak – araştırmak için kendi tasarımlarına göre bir ölçüm kullanıyorlar, büyüme ve işsizlik. Çeşitli vergi indirimlerini içeren kapsamlı bir yaklaşım kullanan Hope ve Limberg, tahmin edilebileceği gibi temel sonuçlarının en zengin yüzde 1’in sahip olduğu servet payının artması olduğunu tespit ediyor:

“Sonuçlarımız, her iki eşleştirme yönteminde de zenginlere yönelik büyük vergi kesintilerinin, reformu takip eden yıllarda vergi öncesi milli gelirin en üst %1’lik payını artırdığını gösteriyor. Etkinin boyutu büyük; Ortalama olarak her büyük reform, vergi öncesi milli gelirin en üstteki %1’lik payının yüzde 0,8 oranında artmasına yol açıyor.”

Peki ya işsizliğin azaltılması ve büyümenin artışı ne olacak? Her iki konuda da yazarlar, zenginler için onlarca yıllık vergi indirimlerinin çok az şey sağladığını gözlemliyor — kendi ifadeleriyle, “zenginlere daha düşük vergilerin yüksek gelirli bireylerden iş gücü arzı tepkilerini (daha fazla çalışma saati, daha fazla çaba vb.) teşvik edeceğini ve böylece ekonomik faaliyeti canlandıracağını öne süren arz tarafı teorilerine karşı güçlü kanıtlar” sağlayan bir bulgu.

Bu veriler karşısında neoliberal ekonomi lehinde öne sürülen temel argümanlardan biri fiilen çöküyor. Ancak bu argümanları göründüğü kadarıyla ve iyi niyetle ele aldığımızda bu durum geçerlidir. Neoliberalizm piyasalara ve devlete ilişkin bir takım iddiaları olan bir ideoloji olabilir ama David Harvey’nin de iddia ettiği gibi her şeyden önce siyasi bir projedir. 2016’da Jacobin’e söylediği gibi, “Neoliberalizmin bir ideoloji olduğunu söyleyen ve bu yüzden onun idealist bir tarihini yazan bir grup insan var.” Ancak Harvey, bu resmin sonuçta eksik olduğunu ileri sürüyor:

“Neoliberalizme her zaman, 1960’ların sonlarından 1970’lere doğru hem siyasi hem de ekonomik olarak yoğun bir tehdit altında olduklarını hisseden kurumsal kapitalist sınıf tarafından yürütülen siyasi bir proje olarak yaklaştım. Emeğin gücünü dizginleyecek bir siyasi projeyi umutsuzca başlatmak istiyorlardı. . . Sermaye, 1960’ların sonundan 1970’lere kadar ciddi biçimde aşınmış olan ekonomik zenginliğini ve nüfuzunu geri kazanmak için umutsuz bir girişimle gücünü yeniden düzenledi.”

Hope ve Limberg’in çalışması şüphesiz 1980’lerden bu yana yapılan vergi kesintilerine ilişkin standart duruma değerli bir deneysel karşı görüş sunuyor. Ancak temel bulgusu -bu kesintilerin zenginlere fayda sağlarken ekonomik performansı artırmada başarısız olduğu- aynı zamanda ironik bir şekilde neoliberal projenin gerçekte ne kadar başarılı olduğunun da bir kanıtı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu